03434255871
لیست مطالب
جلوگیری-از-حواس-پرتی-در-حین-مطالعه

جلوگیری از حواس پرتی در حین مطالعه

یکی از کارهای بسیار مفید برای افزایش تمرکز، نوشتن هنگام خواندن است‎ برای مطالعه مناسب باید قبل از آن استراحت مناسب داشته باشید و نکات زیر را برای افزایش راندمان رعایت کنید. ابتدا کمی از زمانتان را به یادداشت افکار ...